Pagdating nang is tim rozon dating anyone

Posted by / 27-Jun-2017 15:28

Pagdating nang

Mas nag excell si Chris sa teak-won-do keysa basketball kaya ito na ang naging sports nito, mula high school.Marami na ngang experience si Chris mula fourth high school.

Pero ng lumalaki na si Chris, pinatigil na siya nito sa pag trabaho upang alagan ang kanilang anak.Anim na buwan na ang nakararaan, nadiskubre ni Chris ang dahilan kung bakit.Minsan nakita niya ang ina na nagwawalis sa kanilang bakuran.Alam ni Clarizza na may mga naging girlfriend na si Chris, dahil ang iba dito nadala na nito sa bahay.Marami siyang fans, dahil tatlong taon na siyang gold medalist sa junior blackbelt division ng taek-won-do.

pagdating nang-9pagdating nang-81pagdating nang-42

Hinanap silang lahat para sa isang get-together ng mga mag kakabarkadang all girls. ” Napasigaw si Chris nasa may sala nakatingala sa ina.“Heh! Matapos maisara ito, pinasadahan ng munting ilaw mula sa pinlight ang kama, may naka higa.

One thought on “pagdating nang”